Phương pháp tính giá thành của túi vải không dệt rất phức tạp. Từ sản xuất, gia công, đóng gói đến bán hàng, mỗi quy trình sản xuất, gia công cần đầu tư nhiều chi phí nhân công, chi phí sản xuất và chi phí nguyên vật liệu, sau đó cộng lại và tổng hợp chi phí của tất cả các khâu xử lý trong quá trình sản xuất và gia công vải không dệt. túi, để tính toán chính xác chi phí của túi vải không dệt!

Công thức tính giá thành túi vải không dệt: Diện tích × Khối lượng gam ÷ 1000 × Kilôgam Giá vải + hao hụt = tiền vải + phí đóng gói + phí in ấn + phí quản lý

Chi phí vật liệu

Chi phí nguyên liệu ở đây là chi phí vải không dệt cần thiết để làm ra chiếc túi vải không dệt này. Bao gồm các chất liệu vải, cầm tay và viền. Nếu túi có các nội dung khác (chẳng hạn như túi), nó chỉ cần được thêm vào.

Vận chuyển đường cắt và đường ngắn

Khổ vải không dệt nói chung là 160cm nên cần cắt thành nhiều kích thước chất liệu theo yêu cầu của túi. Theo kích thước của vật liệu túi, chi phí cắt khoảng 1-2 điểm. Vì mật độ của vải không dệt tương đối nhỏ, thuộc hàng kén hàng, vận chuyển hàng hóa không thể bỏ qua. Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu trong khoảng cách ngắn đến xưởng sản xuất sau khi cắt là khoảng 1 điểm. Nếu số lượng quá ít, chi phí sẽ cao hơn.

Vào trang chủ : túi vải không dệt xuất khẩu

Đóng gói

Gói hàng thường được đóng gói trong thùng carton hoặc túi chống thấm. Giá thành của bao bì carton được chia không đều cho từng túi từ 3 điểm đến 1 điểm theo kích thước túi vải không dệt. Giá thành của bao bì túi chống thấm nước thấp. Nói chung, chi phí chung của mỗi túi là 1-2 điểm. 6 、 Hao hụt trong mỗi quá trình từ cắt đến khi thành phẩm đều có ít nhiều hao hụt, đặc biệt tổn thất túi phúc mạc từ 1% – 5%. 7. Lợi nhuận. Đây là sản phẩm lợi nhuận nhỏ, lãi gộp khoảng 5% – 15%. Dựa trên dữ liệu trên, có thể nhận được giá xuất xưởng cuối cùng (chưa bao gồm thuế và cước phí)

Tham khảo trang chủ : túi vải không dệt quà tặng

Tổng kết

Tóm lại, dù cùng một loại sản phẩm túi vải không dệt nhưng do các nhà sản xuất túi vải không dệt khác nhau có thiết bị quy trình và trình độ công nghệ sản xuất, gia công khác nhau nên các doanh nghiệp sản xuất túi vải không dệt khác nhau sẽ có giá thành gia công, chế tạo khác nhau. Là cơ sở sản xuất túi vải không dệt, chúng ta phải quan tâm đến việc hạch toán giá thành túi vải không dệt, để làm nền tảng cho việc hình thành giá bán!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *