Kế toán được định nghĩa là một quá trình ghi chép lại tất cả các giao dịch tài chính trong một doanh nghiệp.

Trong kinh doanh, mọi giao dịch đều được kỳ vọng sẽ được ghi lại. Mọi doanh nghiệp đều có nhiều giao dịch diễn ra trong ngày và điều cần thiết là để xác định năng suất của doanh nghiệp, các giao dịch này phải được ghi lại. Kế toán này đã được phát hiện.

Kế toán là một bộ phận hợp thành của doanh nghiệp, được sử dụng để ghi lại danh sách các giao dịch tài chính xảy ra trong doanh nghiệp. Đôi khi kế toán cũng được định nghĩa là quá trình thu thập, ghi chép, nghiên cứu và báo cáo các giao dịch tài chính của một tổ chức.

Khả năng áp dụng

Các nguyên tắc kế toán phải khả thi, có thể dự đoán được và có thể áp dụng được. Điều này phải dễ áp ​​dụng trong hệ thống kế toán và phải đủ dễ để mọi người thực hiện.

Ví dụ, nếu có tài sản cố định được thể hiện trong bảng cân đối kế toán, thì chi phí thay thế sẽ khó khăn, và sự thay đổi và con người sẽ gây ra sự thay đổi và giá thị trường. Không nên thay đổi theo ý người mà nên giữ nguyên.

ghi âm

Kế toán có một đặc điểm duy nhất là ghi lại mọi giao dịch tài chính. Nó cung cấp một điều khoản ghi lại giao dịch một cách chi tiết mà các công ty có thể sử dụng. Việc ghi chép có hệ thống và có thể được thực hiện cho bất kỳ ai thông thạo các kiến ​​thức cơ bản về kế toán và luật.

Việc ghi chép được thực hiện bằng các mục nhập nhóm tương tự dưới một tiêu đề duy nhất, giúp dễ dàng phân loại tất cả các giao dịch tài chính.

Phân loại

Kế toán cung cấp một tính năng phân loại tất cả các giao dịch tài chính thành một loại khác nhau. Các danh mục này được nhóm lại theo sự tương đồng của chúng ở một nơi. Ví dụ: tất cả các khoản thanh toán đã nhận và các khoản thu sẽ phản ánh trong sổ tiền mặt hoặc sổ ghi nhớ.

Vài nét về :  dịch vụ thành lập doanh nghiệp bình dương

Điều này giúp phân loại tất cả các giao dịch tương tự dưới một tiêu đề, giúp việc tìm kiếm chúng trở nên dễ dàng hơn. Các sổ mà quá trình mở tài khoản đã hoàn thành được gọi là sổ cái.

Hữu ích

Các nguyên tắc kế toán được cho là hữu ích và cung cấp thông tin quan trọng cho người cố gắng tìm ra nó một cách đơn giản. Có các danh mục và tiêu đề khác nhau trong đó các giao dịch khác nhau được phân loại, điều này giúp công cụ tìm kiếm dễ dàng xác định một giao dịch cụ thể.

Những mục này hữu ích để xác định và xác định bản chất của giao dịch và phân tích ảnh hưởng của nó đến bảng cân đối tổng thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *